Hyvinvointia yrityksille

Stressinhallintaan, palautumista ja mielenrauhaa työyhteisöille

Työhyvinvoinnin eri osa-alueita voidaan kehittää erilaisten toimintamallien avulla ja vaikuttaa yksittäisen työntekijän terveyteen ja toimintakykyyn, työn teon rakenteisiin, työnteon malleihin tai työyhteisön vuorovaikutukseen. Työhyvinvoinnin kehittämistä voidaan tehdä joko yksittäisen työntekijän, työyhteisön tai koko organisaation näkökulmasta. Koko työyhteisön osallistuminen työhyvinvoinnin kehittämiseen lisää työntekijöiden sitoutumista uusiin toimintamalleihin.


Toimintamme perustuu työhyvinvoinnin kehittämiseen yksilön terveyden, toimintakyvyn sekä työyhteisön vuorovaikutuksen ja ilmapiiriin näkökulmasta. Valmennustyyli on yhteisöä osallistava ja oivalluksia herättävä.
 
Valmennuksia, luentoja ja workshopeja pidämme niin etänä, yrityksen toimitiloissa kuin luontoympäristöissä ympäri Suomen.

TYHY-PÄIVÄÄN OHJELMAA

RENTOUTA MIELESI JA KEHOSI- WORKSHOP

Tämän kaksituntisen workshopin aikana pääset rentoutumaan ja lataamaan akkuja lempeiden harjoitteiden avulla. Opit erilaisia menetelmiä, jolla pystyt vähentämään stressiä, palauttamaan kehoasi paremmin sekä rauhoittamaan mieltäsi.  

Workshopin kesto: 2 tuntia

Palautetta workshopista:

 ”Workshop vaikutti yöuniin. Sain nukuttua tosi syvää unta ja yleensä herään yössä pari kertaa. Nyt en kertaakaan.”

 ”Ihan kuin olisi hierojalla käynyt! Niin vetreä oli ja rentoutunut. Olen yleensä todella ylivireystilassa, niin nyt sai sitä (ainakin hetkeksi) purettua.”

 “Iso kiitos projektin päättäjäisten rentouta mielesi ja kehosi workshopista. Oli kyllä niin kiva tilaisuus. Pala rauhaa, niin kuin sanoin. Ja suosittelen kyllä sua ehdottomasti muillekin, jotka kaipaavat tällaista workshoppausta.”

 “Aihealue oli minulle ennalta tuttu, mutta sain silti tästä webinaarista uusia ajatuksia! Erityiskiitos mukaansatempaavalle webinaarin vetäjälle, jota jaksoin kuunnella koko tunnin."


PALAUDU PAREMMIN -  LUENTO

Tämän valmennuksellisen luennon avulla saat tietoa, miten palaudut paremmin arjessasi käytännön keinoin. Tehostamalla palautumistasi lisäät energisyyttäsi sekä ajattelusi on selkeämpää ja kirkkaampaa. Opit miten voit itse vaikuttaa ylivire- tai aliviretilaan ja omaan tunne- ja stressinsäätelyysi. Luennon lopuksi harjoittelemme kokemuksellisesti erilaisia harjoituksia stressireaktioiden lieventämiseksi.

Harjoitukset
Erilaisia helppoja, palauttavia ja tutkittuun tietoon perustuvia harjoituksia, jolla saat kehosi taas tasapainoon.  Harjoitukset ovat mindfulness- , hengitys- ja rentoutumisharjoituksia

 Luennon kesto: 2 tuntia, sisältäen 75 minuutin pituisen luennon ja toinen 45 minuuttia erilaisia harjoituksia

 Palautetta luennosta:

 ”Kouluttajana olet ihanan rauhallinen ja huomioonottava. Ohjasit meitä hyvin ja ajatuksia herättelevin keskusteluihin.

 ”Sisältö on ollut erittäin tärkeää ja hyödyllistä, ilmapiiri on ollut rento ja positiivinen.”  

”Huippu ohjaaja, joka on lempeä, empaattinen ja ammattitaitoinen, myös turvallinen ja saa luotua turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin toisilleen vieraiden ihmisten kesken.”

PALAUDU PAREMMIN - VALMENNUS TYÖYHTEISÖILLE

Palaudu paremmin ja voi hyvin

Olemme kehittäneet innovatiivisen valmennnuksen stressinhallintaan ja palautumiseen työyhteisöille

Palvelu perustuu 10 vuoden kokemukseen yritysvalmennuksesta ja siitä mitä työyhteisöt kaipaavat palautumiseen ja stressinhallintaan liittyen. Palvelussa yhdistyy nykyajan teknologia, mittausdata, yhteisöllisyys ja vuosisatojen viisaus keho-mieli-yhteydestä. Lue alta Palaudu paremmin ja Hyvä meininki- työyhteisövalmennuksistamme ja varaa maksuton kartoitusaika. Valmennuksia järjestämme ympäri Suomen, joko tulemalla paikan päälle tai sitten etänä.

Tässä valmennuksessa työhyvinvointia kehitetään yksittäisen työntekijän sekä koko työyhteisön näkökulmasta.

Työyhteisön jäsenet saavat tietoa, miten palautua  paremmin arjessa käytännön keinoin ja oppivat miten voi itse vaikuttaa ylivire- tai aliviretilaan ja omaan stressinsäätelyyn. Koko työyhteisön voimin kehitetään hyvinvointikulttuuri, jossa jokaisella työyhteisön jäsenelle on turvallista ja terveellistä olla.  

Valmennuksessa yhdistyy ryhmävalmennus, First beat-mittaus sekä digitaalinen oppimisalusta.  Digitaalinen oppimisalustalta löydät materiaalipankin, jossa on erilaisia harjoituksia stressinhallinnan tukemiseen ja rentoutumiseen. 

FIRST BEAT- MITTAUS

First beat tuottaa monipuolista tietoa henkilön fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta ja palautumisesta. Mittaus auttaa selvittämään yksilön elimistön voimavaroja, kuormitusta ja palautumista sekä työstä että liikunnasta. Yhteisötasolla näemme anonyymisti miten koko työyhteisö palautuu ja miten tätä voidaan kehittää. Mittausta voi seurata reaaliajassa omasta puhelimestasi sovelluksen kautta. Mittausjakso on pituudeltaan kolme kuukautta. 

NATURAL RELAX- YHTEISÖ

Natural relax- digitaalinen hyvinvointiyhteisö sisältää kehoa ja mieltä rentouttavia harjoituksia. Erilaisia helppoja, palauttavia ja tutkittuun tietoon perustuvia harjoituksia on noin 80 kpl. Harjoitukset ovat kestoltaan 3- 60 minuuttiin.

Työyhteisöllä on oma oppimisalusta, jonne  jokainen työyhteisön jäsen saa henkilökohtaisen tunnuksen kirjatumiseen.  Digitaalista alustaa voi käyttää myös sovelluksen kautta ja se kulkee aina puhelimessa mukana. 


 RYHMÄVALMENNUKSET

Työyhteisön palautumista ja stressinhallintaan kartoitetaan ennen valmennustapaamisia työyhteisökyselyllä.
 
Tapaamiset sisältävät teoriaa, mutta myös kokemuksellista ja yhteisöllistä oppimista, jossa kehitään niin yksilön kuin yhteisön hyvinvointia palautumisen ja stressinhallinan näkökulmasta.
 
Valmennustapaamisia on neljä ja ne ovat kestoltaan kolme tuntia.

LUONNOLLISTA JA KOKONAISVALTAISTA
HYVINVOINTIA TYÖYHTEISÖLLESI

TAPAAMISTEN SISÄLTÖ

Valmennustapaamiset voidaan järjestää etänä, työyhteisön toimitilassa tai muussa sovitussa tilassa. 

  • Tapaaminen 1 Ensimmäisellä valmennuskerralla tutustumme tarkemmin mittaukseen ja mitkä tekijät vaikuttavat palautumiseen ja stressinhallintaan. Opit miten voit tehostaa omaa palautumistasi työ- ja vapaa-ajalla sekä miten voi itse vaikuttaa ylivire- tai aliviretilaan ja omaan stressinsäätelyysi.  
  • Tapaaminen 2  Toisella tapaamisella keskitymme palautumiseen ravinnon ja liikunnan näkökulmasta. Minkälainen liikunta auttaa palautumaan työpäivästä ja miten ravinto voi olla apuna stressinhallinnassa ja palautumisessa.
  • Tapaaminen 3 Loppuuko aika aina kesken, tuntuuko, että työpäivät ovat yhtä kaaosta? Omaan elämäänsä voi lisätä hyvää oloa ja onnellisuutta karsimalla tarpeettoman, suunnittelemalla työt etukäteen sekä keskittymällä asioihin, joihin voi vaikuttaa. Tällä tapaamisella keskitytään ajanhallintaan sekä mielen hyvinvointiin.  
  • Tapaaminen 4 Viimeisessä tapaamisessa tutkitaan koko työyhteisön palautumista First beat- mittauksessa saadusta mittausdatasta. Tämä tehdään anonyymisti. Tämän jälkeen tapaamisessa luodaan yhteisöllisesti ja jokaisen osallisuudesta huolehtien työhyvinvointikulttuurin pelisäännöt. Saadut tuotokset toimitetaan esihenkilöille jatkotoimenpiteitä ja jalkauttamista varten. 

Valmennustapaamiset järjestetään noin 2-4 viikoin välein ja niiden aikataulu sovitaan yhessä työyhteisön kanssa. Valmennustapaamiset sisältävät teoriaa ja kokemuksellista oppimista.

Valmennustapaamisen kesto kolme tuntia. 

Keho ja mieli

Valmennus perustuu psykofyysiseen näkökulmaan ihmisyydestä ja ihminen nähdään kokonaisuutena, jossa keho ja mieli ovat yhteydessä toisiinsa, ympäristöön sekä toisiin ihmisiin.

VALMENTAJAT

Työyhteisöäsi auttaa kokonaisvaltaiset hyvinvontivalmentajat.  Tutustu lisää Natural well- hyvinvointiyhteisön valmentajiin täältä.

HYVÄ MEININKI! -Työyhteisötaitojen kehittämisen koulutuskokonaisuus 

Hyvää meininkiä työyhteisöille

Hyvä meininki- koulutuskokonaisuudessa kehitetään yksilöiden työyhteisötaitoja vuorovaikutuksen, tunnetaitojen ja palautteen antamisen ja vastaanottamisen osalta. Lopuksi työyhteisölle rakennetaan pelisäännöt esimerkiksi palautekulttuurin liittyen.

Kokonaisuus rakentuu kolmesta työpajasta, jotka toteutetaan noin kerran kuussa, mikä mahdollistaa prosessimaisen oppimisen. Työpajojen painopiste on työyhteisötaidoissa ja niiden oppimisessa.

Työpajan alussa on yhteinen tutkittuun tietoon perustuva ja vuorovaikutteinen alustus (45min) päivän teemasta, jonka jälkeen osallistujat jaetaan työpajoihin ryhmän koosta riippuen. Ryhmässä työskennellään tarkoituksenmukaisissa pienryhmissä (esim. 2-6 henkeä). Työskentelymenetelmät ovat osallistavia ja kokemuksellisia harjoituksia.

 Yhden työpajan kesto on kolme tuntia. Kokonaisuus voidaan järjestää 10-400 osallistujalle.

TYÖPAJA 1: TUNNETAIDOT

Tunteet ovat aina läsnä työyhteisön toiminnassa ja siksi tunnetaitoja vahvistamalla edistetään toimivaa työyhteisöä ja sen hyvinvointia. Tässä osuudessa käsittelemme ja harjoittelemme tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja säätelyä, jotka kaikki ovat opittavissa olevia taitoja. Omien ja toisten tunteiden ymmärtäminen auttavat turvallisen ilmapiirin luomisessa ja vaikuttavat osaltaan myös organisaation liiketoiminnan tulokseen. Siksi on hyvä lisätä yhteisön tunnetajua.

TYÖPAJA 2: VUOROVAIKUTUS

Vuorovaikutustaidot ovat olennainen osa työyhteisötaitoja ja niiden tietoinen kehittäminen vahvistaa turvallista organisaatiokulttuuria. Työpajassa paneudutaan selkeään itseilmaisuun erityisesti palautteenantotilanteissa. Harjoittelemme antamaan korjaavaa ja kiittävää palautetta sekä vastaanottamaan niitä, myös tunteet huomioiden. Rakentava, kannustava ja oikea-aikainen palaute lisää työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista ja kyvykkyyden kokemuksia. Aktiivisen kuuntelun taidot ovat välttämättömiä palautekeskusteluissa ja tilanteissa, joissa on näkemyseroja. Kuuntelemalla myös vahvistetaan nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta ja lisätään yhteenkuuluvuuden tunnetta työyhteisössä.

TYÖPAJA 3. PALAUTEKULTTUURI

 Palautteen antamista helpottaa, kun työyhteisössä tiedetään, mitä palaute tarkoittaa, millä tavoin ja mistä sitä annettaan sekä käytössä on yhdessä luotu suunnitelma palautekäytännöstä. Tässä työpajassa luodaan yhteisöllisesti ja jokaisen osallisuudesta huolehtien työyhteisön pelisäännöt palautekulttuuriin.

Saadut tuotokset toimitetaan esihenkilöille jatkotoimenpiteitä varten. 

Palautteita edellisistä koulutuksista

”Kouluttajana olet ihanan rauhallinen ja huomioonottava. Ohjasit meitä hyvin ja ajatuksia herättelevin keskusteluihin.
  ”Sisältö on ollut erittäin tärkeää ja hyödyllistä, ilmapiiri on ollut rento ja positiivinen.”  

  ”Huippu ohjaaja, joka on lempeä, empaattinen ja ammattitaitoinen, myös turvallinen ja saa luotua turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin toisilleen vieraiden ihmisten kesken.”

  ”Olet helposti lähestyttävä ja todella hyviä esimerkkejä omat kokemukset. Kurssi oli oikein kattava ja täynnä asiaa. Käytännön harjoitukset mieluisia.”    

   ”Palautteen antamiseen liittyvät kerrat hyviä ja ajatuksia herättäviä. Yhteiset säännöt tulee varmasti käyttöön. ”    

   ”Keskusteleva, rento asenne. Todella hyviä asioita ja pointteja palautteen antamiseen ja palautekulttuurista. Looginen rakenne ja eteneminen asioissa. ” 

Varaa työyhteisöllesi maksuton työhyvinvointikartoitus tai pyydä suoraan tarjous koulutuksesta

Tee se lomakkeen kautta.